Larmappen

Återställ ditt konto


Så här återställer du ditt konto

Detta gäller enbart er som har uppdaterat Larmappen med befintligt konto!

På grund av att Apple har ändrat identifieringen på sina mobilenheter kan konto och larmkedja tillfälligt falla bort.
För att få tillbaka kontot krävs en enkel återställning av kontot.
Följ instrucktionerna som bilderna visar. Om det fortfarande är problem med ditt konto, kontakta oss så hjälper vi dig omgående.
support@larmappen.se


1. Gå till ditt konto i Larmappen.


2. Välj flagga, fyll i ditt mobilnummer inkl. landsnumret och ditt lösenord och klicka på "Återställ ditt konto"