Larmappen

Karta för att hitta vän


Här kan du söka position till den nödställde.

Om du inte har laddat ner Larmappen kan du genom att lägga in den nödställdes mobilnummer få fram positionen. OBS! Tänk på att positionen ligger bara kvar på kartan i 1 timma.